elektro-kovopodnik,
Luhová - hala 1011,
CZ - 551 01 Jaroměř

divize ENERGETIKA

fotovoltaika - princip solární elektrárny

PRINCIP FOTOVOLTAIKY
fotovoltaický princip Fotovoltaický jev byl objeven již v roce 1839, první fotovoltaický článek byl vyroben až o 44 let později a měl pouze 1% účinnost oproti dnešním 16%. Během fotovoltaického jevu dopadá sluneční záření na povrch fotovoltaického (polovodičového) článku, při tom dochází k emitaci (uvolňování) elektronů jejichž hromaděním vzniká stenosměrné elektrické napětí.
Připojením tohoto napětí vodiči na elektrický obvod vzniká stejnosměrný elektrický proud. Proudem lze dobíjet akumulátory nebo napájet stejnosměrné elektrospotřebiče.
Stejnosměrný proud může být, pomocí moderních frekvenčních měničů (střídačů), přeměněn na proud střídavý, který lze spotřebovávat nebo dodávat do veřejné distribuční sítě.

ROZDÍL MEZI FOTOVOLTAICKÝMI A TERMICKÝMI SOLÁRNÍMI PANELY
kombinace solárních panelů Zatím, co termické solární panely (s kapalným topným médiem - nemrznoucí směsí) jsou využívány převážně pouze pro ohřev teplé užitkové vody TUV (boilery, bazény),
fotovoltaické solární panely jsou čistě elektrické a jejich výhodou je využítí jak pro ohřev TUV, tak pro napájení ostatních spotřebičů energie (topení, klimatizace, osvětlení, vaření, TV) a zároveň v případě přebytku energie mohou napájet veřejnou distribuční síť, nemluvě o snadné regulaci. Další nespornou výhodou je odolnost a funkčnost systému i v mrazivých dnech. Nevýhodou je zatím nižší výkon využité energie z m2 ozářeného sluncem.

MAPA ROZLOŽENÍ SOLÁRNÍ ENERGIE V ČR
solární mapa Z mapy je patrná intenzita osvitu sluncem jednotlivých regionů republiky a graf znázorňuje množství dopadající sluneční energie v kWh na m2 za rok.
Vzhledem k účinnosti současně vyráběných fotovoltaických panelu (cca 16%)a s připočtením ztrát na kabelech a měničích lze počítat zhruba s využitím desetinové hodnoty uvedené na mapě. Při dnešních cenách panelů, které jsou největší cenovou položkou fv-systému se pohybuje průměrná návratnost vložených prostředků v ČR cca do10 let.

AKTUALITY

  • .......................

RYCHLÝ KONTAKT

webdesing: ROMED 2022-06